Vatten och avlopp

Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, sköter vatten- och avloppsverksamheten i Åstorps kommun.

Åstorps kommun ansvarar för vatten- och avlopptstaxan och det är vi som skickar fakturan till dig som är kund.

Anmäl ägarbyte av fastighet

När du har sålt en fastighet ska du anmäla ägarbytet till Åstorps kommun så att fakturan för vatten- och avloppsabonnemanget kommer till rätt peron.

Du anmäler ägarbytet via vår e-tjästportal. Läs av din vattenmätare tillsammans med den nya ägaren i samband med ägarbytet och rapportera in mätarställningen. Du ska lämna uppgifter om den nya ägaren, så ha gärna köpekontraktet tillgängligt.

Granskning vattentjänstplan Åstorps kommun

Nu finns förslag till vattentjänstplan för Åstorps kommun tillgängligt för granskning från den 15 april till den 13 maj 2024.

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) som trädde i kraft 2023-01-01 så ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2024 att skicka ut förslag till vattentjänstplan på granskning.

Synpunkter framförs skriftligen senast den 13 maj till tekniska@astorp.se eller till Åstorps kommun, Tekniska kontoret, Storgatan 7, 265 80 Åstorp.

Ta del av handlingar

Kontakt

Senast ändrad • 2024-04-11

Kontakt