Ändring av sammanträdesdag för Socialnämnd,  mars 2018

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-03-22

 

Sammanträdesplats

Björnekullasalen, kommunhuset

 

Socialnämndens sammanträde den 19 mars har blivit framflyttat till den 22 mars kl. 18.00.