Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-24

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-01-24

 

Paragrafer

§§ 11-21

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-24

 

Datum då anslaget tas ned

2018-02-16

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet