Anslagsbevis: Kommunstyrelsens personalutskott, 2018-01-25

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-01-25

 

Paragrafer

§§ 1 - 9

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-25

 

Datum då anslaget tas ned

2018-02-16

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet