Bildningsnämnden, 2018-01-24

Organ

Bildningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-01-24

 

Paragrafer

§§ 1 - 9

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-29

 

Datum då anslaget tas ned

2018-02-21

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

https://www.astorp.se/toppmeny/paverka/motenhandlingarochprotokoll/bildningsnamnden.4.54df3bc12fdac9909b80002137.html