Bildningsnämnden, 2018-02-21

Organ

Bildningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-02-21

 

Paragrafer

§§ 10 - 18

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-23

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-19

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

https://www.astorp.se/toppmeny/paverka/motenhandlingarochprotokoll/bildningsnamnden.4.54df3bc12fdac9909b80002137.html