Bildningsnämnden, 2018-11-14

Organ

Bildningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-11-14

 

Paragrafer

§§ 76 - 81

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-19

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-12

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/bin-2018-11-14-protokoll.pdf