Bildningsnämnden, 2019-02-27

Organ

Bildningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-02-27

 

Paragrafer

§§ 13 - 27

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-04

 

Datum då anslaget tas ned

2019-03-27

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/bin-2019-02-27-protokoll.pdf