Bildningsnämnden, 2019-03-21

Organ

Bildningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-03-21

 

Paragrafer

§§ 28 - 33

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-25

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-17

 

Förvaringsplats för protokollet

Namn

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/bin-2019-03-21-protokoll.pdf