Bildningsnämndens arbetutskott, 2018-02-07

Organ

Bildningsnämndens arbetutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-02-07

 

Paragrafer

§§ 6 - 15

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-12

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-07

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontóret

 

Länk till protokollet