Bygg- och miljönämnden, 2018-02-20

Organ

Bygg- och miljönämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-02-20

 

Paragrafer

§§ 9 - 18

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-27

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-22

 

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Länk till protokollet

Läs protokollet här!PDF (pdf, 6.4 MB)