Bygg- och miljönämnden, 2019-08-19

Organ

Bygg- och miljönämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-08-19

 

Paragrafer

§§ 80-86, 88- 91

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-21

 

Datum då anslaget tas ned

2019-09-13

 

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Länk till protokollet

Bygg- och miljönämnden 2019-08-19länk till annan webbplats