Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 2019-08-05

Organ

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2019-08-05

 

Paragrafer

§§ 60 - 67

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-05

 

Datum då anslaget tas ned

2019-08-30

 

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen