Demokratiberedningen, 2018-12-20

Organ

Demokratiberedningen

 

Sammanträdesdatum

2018-12-20

 

Paragrafer

§§ 21 - 23

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-20

 

Datum då anslaget tas ned

2019-01-17

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen