Gemensam Räddningsnämnd för Åstorp och Klippans kommuner, 2019-03-26

Organ

Gemensam räddningsnämnd för Åstorps och Klippans kommuner

 

Sammanträdesdatum

2019-03-26

 

Paragrafer

§§ 13-20

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-27

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-18

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen i Åstorp

 

Länk till protokollet [Klicka här]länk till annan webbplats