Gemensam Räddningsnämnd för Åstorps och Klippans kommuner, 2018-01-23

Organ

Gemensam Räddningsnämnd för Åstorps och Klippans kommuner

 

Sammanträdesdatum

2018-01-23

 

Paragrafer

§§ 1 - 6

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-29

 

Datum då anslaget tas ned

2018-02-23

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet