Kallelse Kommunfullmäktige, 2018-04-23

Organ

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum

2018-04-23

 

Sammanträdesplats

Kulturhuset Björnen, Trädgårdsgatan 1, 265 33 Åstorp

 

Förvaringsplats för kallelse och årsredovisning 2017

Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp

 

Länk till kallelse

www.astorp.se/kf

 

Länk till årsredovisning 2017

www.astorp.se/bilagor

 

Mötet är offentligt och du är välkommen att lyssna.

 

Vid mötet kommer allmänheten ges möjlighet att ställa frågor kring Årsredovisning 2017.