Kallelse Kommunfullmäktige, 2018-12-17

Organ

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum

2018-12-17

 

Sammanträdesplats

Kulturhuset Björnen, Trädgårdsgatan 1, 265 33 Åstorp

 

Förvaringsplats för kallelse

Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp

 

Länk till kallelse

www.astorp.se/kf

 

Mötet är offentligt och du är välkommen att lyssna.