Kallelse Kommunfullmäktige, 2019-08-26

Organ

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum

2019-08-26

 

Sammanträdesplats

Kulturhuset Björnen, Trädgårdsgatan 1, 265 33 Åstorp

 

Förvaringsplats för kallelse

Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp

 

Länk till kallelse

www.astorp.se/kf

 

Mötet är offentligt och du är välkommen att lyssna.