Kommunala pensionärsrådet, 2018-04-12

Organ

Kommunala pensionärsrådet

 

Sammanträdesdatum

2018-04-12

 

Paragrafer

§§ 1-13

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-12

 

Datum då anslaget tas ned

2018-05-07

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

http