Kommunala Pensionärsrådet, 2018-06-08

Organ

Kommunala Pensionärsrådet

 

Sammanträdesdatum

2018-06-08

 

Paragrafer

§§ 14-25

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-12

 

Datum då anslaget tas ned

2018-07-03

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

http://www.astorp.se/toppmeny/paverka/kommunensorganisation/radgivandeorgan/pensionarsradet.4.7c2ad66612eb961390980003459.html