Kommunala pensionärsrådet beredningsgrupp, 2018-05-15

Organ

Kommunala pensionärsrådet

 

Sammanträdesdatum

2018-05-16

 

Paragrafer

§§ 11-24

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-16

 

Datum då anslaget tas ned

2018-06-08

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

http