Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp, 2018-11-29

Organ

Kommunala pensionärsrådet

 

Sammanträdesdatum

2018-11-29

 

Paragrafer

§§ 26-38

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-03

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-24

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen