Kommunfullmäktige, 2018-01-29

Organ

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum

2018-01-29

 

Paragrafer

§§ 1 - 21

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-02

 

Datum då anslaget tas ned

2018-02-26

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet