Kommunfullmäktige, 2018-02-26

Organ

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum

2018-02-26

 

Paragrafer

§§ 22 - 36

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-06

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-28

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

www.astorp.se/kflänk till annan webbplats