Kommunfullmäktige, 2018-04-23

Organ

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum

2018-04-23

 

Paragrafer

§§ 59 - 79

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-27

 

Datum då anslaget tas ned

2018-05-22

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet