Kommunfullmäktige, 2018-05-28

Organ

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum

2018-05-28

 

Paragrafer

§§ 59 - 105

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-01

 

Datum då anslaget tas ned

2018-06-25

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet