Kommunfullmäktige, 2018-11-26

Organ

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum

2018-11-26

 

Paragrafer

§§ 189 - 232

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-30

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-21

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet