Kommunfullmäktige, 2019-03-25

Organ

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum

2019-03-25

 

Paragrafer

§§ 33 - 46

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-29

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-20

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet