Kommunfullmäktiges samhällsberedning, 2019-08-13

Organ

Kommunfullmäktiges samhällsberedning

 

Sammanträdesdatum

2019-08-13

 

Paragrafer

§§ 26-32

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-14

 

Datum då anslaget tas ned

2019-09-05

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://astorp.se/download/18.6daa9b7f16afd98abe93636/1565764671345/Protokoll%20Samh%C3%A4llsberedningen%202019-08-13.pdflänk till annan webbplats