Kommunrevisionen, 2019-02-21

Organ

Kommunrevisionen

 

Sammanträdesdatum

2019-02-21

 

Paragrafer

§§ 17 - 28

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-06

 

Datum då anslaget tas ned

2019-03-27

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen