Kommunrevisionen, 2019-04-08

Organ

Kommunrevisionen

 

Sammanträdesdatum

2019-04-08

 

Paragrafer

§§ 175 - 185

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-12

 

Datum då anslaget tas ned

2019-05-06

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet [Klicka här]länk till annan webbplats