Kommunstyrelsen, 2018-06-07

Organ

Kommunstyrelsen

 

Sammanträdesdatum

2018-06-07

 

Paragrafer

§§ 122-144

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-11

 

Datum då anslaget tas ned

2018-07-04

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

http://www.astorp.se/download/18.1a1bfa47162da724c017a94/1528708630346/Protokoll+Kommunstyrelsen%2C+2018-06-07.pdflänk till annan webbplats