Kommunstyrelsen, 2018-11-28

Organ

Kommunstyrelsen

 

Sammanträdesdatum

2018-11-28

 

Paragrafer

§§ 236 - 268

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-03

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-27

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsenförvaltningen

 

Länk till protokollet [Klicka här]länk till annan webbplats