Kommunstyrelsen, 2019-03-06

Organ

Kommunstyrelsen

 

Sammanträdesdatum

2019-03-06

 

Paragrafer

§§ 47 - 65

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-11

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-02

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet [Klicka här]länk till annan webbplats