Kommunstyrelsen, 2019-08-07

Organ

Kommunstyrelsen

 

Sammanträdesdatum

2019-08-07

 

Paragrafer

§§ 153 - 173

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-12

 

Datum då anslaget tas ned

2019-09-03

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://astorp.se/download/18.6daa9b7f16afd98abe93498/1565593371375/Protokoll%20Kommunstyrelsen,%202019-08-07.pdflänk till annan webbplats