Kommunstyrelsens personalutskott, 2018-03-22

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-22

 

Sammanträdesdatum

2018-03-22

 

Paragrafer

§§ 10-16

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-22

 

Datum då anslaget tas ned

2018-04-18

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

http