Kultur- och fritidsnämnden, 2018-05-08

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-05-08

 

Paragrafer

§§ 22 - 31

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-14

 

Datum då anslaget tas ned

2018-06-07

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/2018-05-08-1.pdf