Kultur- och fritidsnämnden, 2019-03-05

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-03-08

 

Paragrafer

§§ 14- 20

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-08

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-01

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/kfn-2019-03-05-protokoll.pdf