Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-01-16

Organ

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-01-16

 

Paragrafer

§§ 1 - 4

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-22

 

Datum då anslaget tas ned

2018-02-14

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

http