Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-02-26

Organ

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-02-26

 

Paragrafer

§§ 5-14

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-02

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-28

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

http