Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-04-24

Organ

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-04-24

 

Paragrafer

§§ 15 - 22

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-30

 

Datum då anslaget tas ned

2018-05-23

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet