Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-12-28

Organ

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-12-28

 

Paragrafer

§§ 26 - 27

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-28

 

Datum då anslaget tas ned

2019-01-21

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet