Kungörelse: Laga kraft vunnen detaljplan för Lärkgatan, del av Åstorp 112:32 och Åstorp 112:36 samt Åstorp 112:31

Kommunfullmäktige antog 2018-02-26 § 31 detaljplan för Lärkgatan, del av Åstorp 112:32 och Åstorp 112:36 samt Åstorp 112:31.

 

Beslutet har vunnit laga kraft den 8 maj 2018.