Kungörelse: Laga kraft vunnen detaljplansändring Bjärshögs idrottsplats

Kommunfullmäktige antog 2018-02-26 § 34 Ändring av detaljplan för utökning av Bjärshögs idrottsplats.

 

Beslutet har vunnit laga kraft den 28 mars 2018.