Överförmyndarnämnd 4K, 2019-01-29

Organ

Överförmyndarnämnd 4K

 

Sammanträdesdatum

2019-01-29

 

Paragrafer

§§ 1 - 12

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-27

 

Datum då anslaget tas ned

2019-03-20

 

Förvaringsplats för protokollet

Perstorps Kommunkontor, Överförmyndarnämnden 4K