Överförmyndarnämnden, 2018-03-05

Organ

Överförmyndarnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-01-11

 

Paragrafer

§§ 21 - 26

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-07

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-39

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

http://www.astorp.se/download/18.64eb7018161c25b7a736ea46/1520346165016/Protokoll+fr%C3%A5n+%C3%96verf%C3%B6rmyndarn%C3%A4mnden+2018-03-05%2C+%C2%A7%C2%A7+21-26.pdflänk till annan webbplats