Räddningsnämnden, 2018-03-19

Organ

Räddningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-03-19

 

Paragrafer

§§ 7- 17

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-26

 

Datum då anslaget tas ned

2018-04-20

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

http://www.astorp.se/download/18.64eb7018161c25b7a73c7ba4/1522044518913/Protokoll+R%C3%A4ddningsn%C3%A4mnden+2018-03-19%2C+%C2%A7%C2%A7+7-17.pdflänk till annan webbplats