Räddningsnämnden 2018-05-22

Organ

Räddningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-05-22

 

Paragrafer

§§ 18-28

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-28

 

Datum då anslaget tas ned

2018-06-20

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

http://www.astorp.se/download/18.1a1bfa47162da724c015e29/1527505500379/Protokoll+R%C3%A4ddningsn%C3%A4mnden+2018-05-22%2C+%C2%A7%C2%A7+18-28.pdflänk till annan webbplats