Räddningsnämnden, 2019-08-20

Organ

Räddningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-08-20

 

Paragrafer

§§ 30- 39

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-20

 

Datum då anslaget tas ned

2019-09-11

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://astorp.se/download/18.6daa9b7f16afd98abe93b20/1566310661276/Protokoll%20fr%C3%A5n%20R%C3%A4ddningsn%C3%A4mnden%202019-08-20.pdflänk till annan webbplats